Quảng Cáo

Violet http://violet.vn
LEO http://leovietnam.vn
Xmath http://360do.vn/

Thống kê truy cập

Count Access
Mạch kiến thức toán Tiểu học

                                 Nội dung môn Toán Tiểu học

Môn Toán Tiểu học gồm 4 mạch kiến thức chủ yếu: Số học, Đại lượng và đo đại lượng, Hình học, Giải toán.

1. Nội dung cơ bản mạch số học.

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

- Các số trong phạm vi 100

- Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100

- Các số trong phạm vi 1000, các số dạng: , , ,

- Cộng  trừ có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ trong phạm vi 1000; nhân chia trong bảng từ 2 đến 5; tìm nhanh phần chưa biết của phép tính

- Các số trong phạm vi 100.000; các số dạng , , , , , , ; Chữ số La Mã

- Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100.000; nhân chia cho số có 1 chữ số, chia hết và có dư; giá trị biểu thức

- Các số có nhiều chữ số; phân số.

- Nhân với số có 3 chữ số; tính chất các phép tính; cộng trừ, nhân chia phân số; Biểu thức chứa chữ và giá trị biểu thức, Dấu hiệu chia hếtcho 2; 5; 3; 9

- Phân số thập phân, hỗn số

- Số thập phân và các phép tính cộng trừ nhân chia với số thập phân.

- Tỉ số phần trăm

- Thống kê, biểu đồ

- Ôn tập, củng cố hệ thống hóa những kiến thức và kĩ năng cơ bản về số và phân tích số( số tự nhiên, phân số đơn giản, số thập phân)

2. Đại lượng và đo đại lượng.

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

- Đo độ dài. Đơn vị: cm

- Đo thời gian: Đơn vị: ngày , tuần lễ

- Đo độ dài. Đơn vị: dm, m, km,mm

- Đo thời gian: Đơn vị: ngày- giờ , ngày- tháng, giờ- phút.

- Đo khối lượng. Đơn vị: kg

- Tiền Việt Nam

- Đo dung tích. Đơn vị: lít

- Đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài.

- Đo thời gian. Tháng-năm

- Đo khối lượng. Đơn vị:g

- Tiền Việt Nam

- Đo diện tích. Đơn vị:cm2

- Làm quen với thống kê số liệu

- Đo thời gian. Giây, thế kỉ

- Đo khối lượng. Bảng đơn vị đo khối lượng

- Đo diện tích. Đơn vị: dm2, m2, km2

- Biểu đồ dạng bảng, cột

- Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

- Bổ sung đơn vị đo diện tích: dam2, hm2, mm2, ha. Bảng đơn vị đo diện tích

- Đơn vị đo thể tích. Giới thiệu đại lượng thể tích của một hình.

- Đơn vị đo thời gian

- Giới thiệu đại lượng vận tốc.

- Ôn tập hệ thống các đại lượng và đơn vị đo đại lượng đã học thành các bảng đơn vị đo đại lượng : độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian, thể tích.

3. Hình học.

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

- Hình vuông, tròn, tam giác; điểm, đoạn thẳng

- Điểm trong, điểm ngoài một hình

- Hình chữ nhật, hình tứ giác, đường gấp khúc

- Ba điểm thẳng hàng

- Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác

- Góc vuông, góc không vuông; Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính.

- Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.

- Chu vi và diện tích của hình chữ nhật, hình vuông

- Góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hình bình hành, hình thoi

- Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

- Diện tích hình bình hành và diện tích hình thoi.

- Hình tam giác: Nhận biết hình dạng . Diện tích

- Hình thang: Nhận biết hình dạng. Diện tích

- Hình tròn; đường tròn: Chu vi, diện tích

- Hình hộp chữ nhật, hình lập phương: Nhận biết hình dạng, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích.

- Giới thiệu hình trụ, hình cầu.

4. Giải toán.

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

- Bài toán có lời văn

- Giải bài toán đơn có một phép tính dạng thêm bớt

- Giải bài toán đơn dạng : nhiều hơn, ít hơn, bài toán sử dụng một phép tính nhân chia

- Ba điểm thẳng hàng

- Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác

- Toán đơn; Toán giải bằng hai phép tính.

- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

- Gấp một số lên nhiều lần

- Giảm đi một số lần.

- So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

- So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

- Bài toán có nội dung hình học.

- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Toán hợp có đến 3 bước tính.

- Tìm số trung bình cộng.

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

- Tìm phân số của một số.

- Tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.

- Giải bài toán về "quan hệ tỉ lệ"

- Giải bài toán về "tỉ số phần trăm".

- Giải bài toán về chuyển động đều.

- Giải bài toán có nội dung hình học.

Last update : 09/10/2011
 
 
Trang: 1 - Trang sau

Thông báo mới

Hình ảnh tiêu biểu

21.5.2016.Tong ket 6
2016. Van Mieu QTG
21.5.2016.Tong ket 12
21.5.2016.Tong ket 1
21.5.2016.Tong ket 7
20/11/2015. Van nghe 3
2015.Đón HS Lớp 1.11
Trao quà từ thiện tết 2015.7
Trao quà từ thiện tết 2015.3
Tháng 10.17
Tháng 10.16
Tổng kết 2013-2014.15
25.12.2013.Noel1

Trợ giúp online

active_vnpt

Quảng cáo

AVXT http://amvangxuthanh.com.vn
vnpt-school http://vnpt-school.com.vn
dvnd http://dvnd.com.vn
vnpt thanh hóa http://www.vnpt-thanhhoa.com.vn