Quảng Cáo

Violet http://violet.vn
LEO http://leovietnam.vn
Xmath http://360do.vn/

Thống kê truy cập

Count Access
8.3.2014.1 8.3.2014.2 Festival English.1 Festival English.2 Festival English.3 Festival English.4 Festival English.5 Festival English.6 Tổng kết 2014.1 Tổng kết 2014.2 Tổng kết 2014.3 Tổng kết 2014.4 Tổng kết 2014.5

Tin hoạt động của trường

Abraham Lincoln
Bức thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học. Được viết ra từ gần 200 năm trước, nhưng bức thư vẫn giữ nguyên tính “thời sự” và gợi nhiều suy nghĩ cho chúng ta.
 

Hình ảnh tiêu biểu

Festival English 2014.9
Festival English 2014.6
Festival English 2014.3
Festival English 2014.2
Festival English 2014.12
Tổng kết 2013-2014.14
Tổng kết 2013-2014.12
Tổng kết 2013-2014.1
Tổng kết 2013-2014.15
26.02.Am tien 14
26.02.Am tien 10
8.3.2014.2
26.02.2013.Am Tien1
25.12.2013.Noel1
20.11.2013.1
Vườn trường7

Trợ giúp online

active_vnpt

Quảng cáo

AVXT http://amvangxuthanh.com.vn
vnpt-school http://vnpt-school.com.vn
dvnd http://dvnd.com.vn
vnpt thanh hóa http://www.vnpt-thanhhoa.com.vn