Quảng Cáo

Violet http://violet.vn
LEO http://leovietnam.vn
Xmath http://360do.vn/

Thống kê truy cập

Count Access
20.10.2014 20.11.2014 2015.Tổng kết 1 2015.Tổng kết 2 2015.Tổng kết 3 2015.Tổng kết 4 2015.Tổng kết 5 2015.Đón HS Lớp 1.1 Bóng đá PVF Festival English.1 Học Tiếng Anh Noel 2014-2015.1 Tiêm phòng Sởi-Rubela Trao quà từ thiện 1 Trao quà từ thiện 2

Tin hoạt động của trường

 

Hình ảnh tiêu biểu

2015.Đón HS Lớp 1.15
2015.Đón HS Lớp 1.12
2015.Đón HS Lớp 1.11
2015.Tổng kết 17
2015.Tổng kết 11
2015.Tổng kết 10
Trao quà từ thiện tết 2015.7
Trao quà từ thiện tết 2015.3
Noel 2014-2015.11
Tháng 10.17
Tháng 10.16
Festival English 2014.12
Tổng kết 2013-2014.15
8.3.2014.2
25.12.2013.Noel1

Trợ giúp online

active_vnpt

Quảng cáo

AVXT http://amvangxuthanh.com.vn
vnpt-school http://vnpt-school.com.vn
dvnd http://dvnd.com.vn
vnpt thanh hóa http://www.vnpt-thanhhoa.com.vn